viernes, 30 de abril de 2010

NUNCA CAMINARÁS SOLO…El partido termina y en medio de las lágrimas de los miles de aficionados, Anfield ruge.. nunca caminarás solo.. Hace más de cincuenta años que esta melodía conjura a las masas cuando necesitan sentir que hay esperanza; oírla en el campo del Liverpool un día de derrota te reconcilia con el fútbol.Hoy el “spanish Liverpool” cayó ante otro “equipo especial”, el Atlético, el “pupas”, el equipo que más veces ha estado al borde del abismo y más veces ha vuelto a renacer y a situarse arriba del todo. El Atlético.

Posiblemente la sonoridad de Anfield sólo sea comparable a la del Calderón cuando, a la ribera del Manzanares, los colchoneros cantan el nombre de su equipo con toda la fuerza para que los oiga hasta el espíritu de Bernabeu, allá por la Avenida de la Habana. Hoy. Los “reds” perdieron para que ganaran los que no lo hacen casi nunca, los que por el mes de diciembre miraban de nuevo al abismo, los que saben que a la vuelta de la esquina les esperará de nuevo la desdicha.. pero mientras tanto, esta noche, Cibeles envidiará a Neptuno… (y menos mal que Canaletas lleva ya dos horas durmiendo!)

Esta noche, el niño Torres tenía el “corazón partío”, entre su equipo del alma y aquél que le ha hecho grande. Torres, el colchonero de toda la vida que tuvo que escapar para hacerse futbolista, envidiará la suerte de Forlán, hasta hace poco maldito para la afición rojiblanca y hoy convertido en el héroe que andaba buscando Juan Pueblo. Abajo, en el césped, como siempre con cara de póker, Benítez sabe que esta noche será una “de sus últimas noches” en ese equipo mítico, hoy propiedad de dos millonarios americanos que siempre quisieron librarse del español. Benítez hizo grande al Valencia y campeón al Liverpool, pero en el fútbol nunca nada es suficiente. Su camino se cruza de nuevo con Quique Sánchez Flores, hijo de jugador del Madrid y folclórica, guapo y elegante pero con un carácter que le pierde. Quique sustituyó a Rafa Benítez en el banquillo valencianista cuando este iniciaba su aventura inglesa, pero nunca pudo emular sus éxitos y su paso por el Turia terminó como el “rosario de la aurora”; tras un paso por tierras portuguesas recaló en un Atlético “en coma” y lo ha llevado a una final europea… Así es el Atlético, y así es Quique.

Quizás en unos meses el Calderón vuelva a renegar de sus futbolistas (“hasta los h…., estamos hasta los h…”, cantan con la misma sonoridad), Sabina a entregarse al alcohol (Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir…) y el chaval a preguntarle a su padre “papá, nosotros por qué somos del Atlético?”. Pero de momento el Kun sonríe, Forlán sonríe, Quique sonríe, hasta Cerezo sonríe… y allá en la mañana mejicana, a José Tomás le duele un poco menos la herida…

lunes, 26 de abril de 2010

218 MILLÓNS


Dende fai alguns días o “equipo Feijoo” anda dedicado a convencernos de que quitarlle 218 millóns de euros ós orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2010 non vai influir moito nas previsións que se tiñan para o ano en curso e que a cidadanía “nin o notará”. É realmente notable o esforzo dos responsabeis das Consellerías para explicarnos que disminuir orzamentos nas partidas dedicadas á contratación de persoal sanitario non inflúe na atención ós doentes ou que as empresas de obra pública van a entender e aceptar, encantadas elas, que as obras rematen hoxe e llas paguen cinco anos despois.. Notable.

Ainda que pareza mentira, teño que confesar que concordo absolutamente coa tese de Feijoo: non se vai notar. Nin un pouquiño. En realidade, as malas noticias para a cidadanía non chegaron con este recorte orzamentario senon coa inactividade da Xunta de Galicia, coa parálise das decisións fundamentais para o impulso da economía galega e coa proposta orzamentaria proposta polo Goberno autónomo e aprobada pola maioría parlamentaria que o sustenta. As malas noticias para Galicia derivan do propio Goberno Feijoo. A dereita galega ten renunciado a poñer en marcha medidas eficaces contra a crise económica porque probablemente manteñen a mesma actitude fronte á mesma que a cúpula de “Génova”: canto peor sexa a situación, mellora para as expectativas electorais de Rajoy.

Fai apenas dez días, os Secretarios Xerais en Galicia de UGT e CCOO compartían un almorzo informativo no Forum “Nueva Economía”. No transcurso do mesmo, ambos sindicalistas espuxeron polo miúdo as propostas que os representantes dos traballadores están trasladando ás mesas de Diálogo Social, tanto en Madrid como en Galicia e que non difieren en moito das fórmulas que se están poñendo en marcha hoxe na maioría dos países europeos; solucións de raíz socialdemócrata e baseadas na protección social e no papel do Estado no control financeiro e no impulso á economía. Ningunha destas receitas atopou acubillo nos numerosos e variados plans anunciados – e nunca enunciados – pola Xunta de Feijoo. Tanto José Antonio Gómez – UGT – como o seu homólogo en CCOO explicaron algunhas das accións políticas e económicas esenciais nesta coxuntura económica, para tentar saír da mesma con mellores expectativas de futuro e máis fortes: a protección social de traballadores e familias, os gobernos como axentes de dinamización económica e o inaprazable cambio no modelo produtivo.

As políticas sociais son as grandes desaparecidas do Goberno autonómico que estes días cumpre o seu primeiro ano. A atención á dependencia completamente bloqueada entre a incapacidade do equipo da Conselleira Mato para dar cumprida resposta a este dereito e a incomprensión da dereita do sentido deste novo piar do Estado do Benestar. “El Gobierno que tuvo esta genial idea que la pague”, dixo con esa “naturalidade” característica da señora Conselleira e nesta sinxela declaración constataba as dúbidas que os conservadores manifestan sempre diante da creación dun servicio público, da aprobación dun dereito social. Nin o PP cré na necesidade dun Sistema Público de Atención á Dependencia, nin o creou nos anos do “miragre Aznar”, cando “España iba bien”; polo tanto, é imposible que saiba ou que quera xestionalo ben e rápido.

O mesmo cabe decir das políticas activas de emprego; baste decir que o departamento de Beatriz Mato deixou sin gastar máis de cen millóns de euros en formación no ano das peores cifras de desemprego da historia de Galicia. Do interese do PP no ensino público baste como exemplo a foto dos pequenos xantando un bocadillo polas carencias orzamentarias para asumir o pago dos comedores escolares e do seu compromiso coa sanidade pública só hai que botar unha ollada ás listas de espera ou preguntar ós cidadáns de Vigo ou Pontevedra, sobre os plans da señora Farjas para eses hospitais.

Si en políticas sociais Feijoo ten abertos varios frentes, no que atinxe ó papel da administración autonómica como dinamizador da economía bastará con recordar que por primeira vez na historia, os Concellos licitaron varios millóns de euros máis en obra pública que o Goberno autonómico. Poderá argumentarse que foi grazas ó Plan E, pero non é menos certo que a esta situación contribuiu de maneira notable a renuncia expresa dos departamentos máis inversores do gabinete Feijoo a cumplir coa súa función. Hernández paralizou infraestructuras, modificou prazos para alongar a súa construcción, non licitou ainda nin un centímetro de solo industrial, ten parada a tramitación de vivenda pública e as obras de Augas de Galicia pasaron a mellor vida. O “Conselleiro MATI” vai asinar as peores cifras da historia autonómica, xustamente cando máis falla facía a obra pública, tanto para crear emprego como para preparar o país, en comunicacións, infraestrcuturas e servicios para o futuro. O mesmo se pode decir de áreas como Medio Rural ou como Mar, donde se deixaron de executar casque o 50% do orzamento. Asemade, a minoración de axudas e subvencións dirixidas ós Concellos tivo tamén un efecto de déficit para as administracións locais que no último ano dependeron para a súa supervivencia do Goberno Zapatero e o Feil.

Si os dous apartados anteriores inflúen no presente, a necesidade de cambiar o modelo produtivo é unha condición “sine qua non” para a capacidade futura. Os gobernos de toda Europa invisten en estos momentos en educación, formación, innovación e tecnoloxía, conscentes de que a mellora dos recursos humanos e os sectores produtivos que aportan máis valor engadido son o futuro das sociedades desenvolvidas. En Galicia non. En Galicia o Goberno Feijoo rebaixou os orzamentos ás Universidades, retira fondos ó ensino público, quita profesorado nas Escolas de idiomas, paraliza o sector eólico, minimiza a presencia pública no mundo da investigación, inhíbese á hora de impulsar sectores “verdes” da nosa economía, mesmo có mantemento dun Plan de Residuos sin alternativa algunha á icineración e asiste como espectador de luxo ás modificacións no accionariado de empresas punteiras como “R”, afirmando “estar preocupado” pero sin tomar ninguna decisión, nin antes nin despois.

Feijoo é pois, a peor noticia para a economía galega. Nin siquera foi capaz de convertir o Xacobeo nunha oportunidade e as únicas boas noticias proceden do Goberno de España: o Plan E, as axudas ó sector do automóvil, os contratos do naval e a movilización de recursos públicos para o AVE, os Plans Directores dos aeroportos, os Portos exteriores e a finalización da rede de autoestradas dependentes de Fomento. Feijoo, aquél 009 disposto a arranxar a crise en dúas patadas, non é máis que un convidado de pedra ó discurrir dos acontecimentos económicos do país que o elexiu coma Presidente. Por eso, os cidadáns poden estar tranquilos; non notarán 218 millóns menos nin os notarían si estiveran de máis.. o gabinete Feijoo é especialista en decir que non tén cartos para gastar e en deixar sin gastar máis de 1200 millóns de euros dos Orzamentos do 2009. Unha alegría como políticos, unha garantía coma xestores públicos… non sí???.domingo, 25 de abril de 2010

TERCERA RONDA. UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD


Desde que en el año 2000 el fallecido José Cuiña firmase con Francisco Vázquez el Protocolo de colaboración entre Xunta y Ayuntamiento coruñés para la ejecución de la circunvalación que tanto necesitaba la ciudad, la historia de la Tercera Ronda ha sido la de la superación continua de la falta de compromiso de algunos responsables autonómicos para con esta ciudad. Seguro que aquél 14 de diciembre, ni el entonces Alcalde, ni su primer Teniente de Alcalde, Javier Losada, ni el extinto Conselleiro sospechaban que la ciudad habría de encontrarse con tantas dificultades y algunos boicots descarados por parte de quienes estaban obligados a lo contrario.

Y es que no fue hasta el 2006, con otro Gobierno autonómico, que fue posible echar a andar una infraestructura esencial para todo el área metropolitana, como se recogía en las páginas de los sucesivos convenios firmados y en el propio Plan Sectorial da rede viaria da Coruña e a súa comarca, donde se aprobó el trazado definitivo de la Ronda coruñesa, dado su interés supramunicipal. Con el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, se aprobaron los convenios, se iniciaron las obras, se ayudó a esta ciudad a asumir una parte de las expropiaciones y la Xunta asumió la demolición de las edificaciones existentes en el trazado, como sucede en cualquier gran obra pública – por ejemplo, como está asumiendo el Ministerio de Fomento en el trazado de la AC-14, tanto en el Ayuntamiento de Culleredo como en el coruñés. Podrá decirse que no se terminó la Tercera Ronda, pero nadie puede negar cuándo y quiénes la iniciaron, la respaldaron y se pusieron manos a la obra.

No fue sino a la llegada del Gobierno Feijoo que la Tercera Ronda volvió a retrasarse. Primero, el Conselleiro Hernández reclamó al Ayuntamiento que este realizara las demoliciones de las edificaciones expropiadas y libres de ocupantes que hay en el tercer tramo. Sería la primera vez en toda la obra que el Ayuntamiento tuviera que hacerlo y probablemente una novedad en la ejecución de la obra pública entre administraciones. Una cosa es entregar los terrenos libres de cargas y gravámenes: esto es, sin hipotecas, sin ocupantes, sin propietarios ni reclamaciones y otra diferente es hacerlo sin construcción alguna, obligación esta que NO FIGURA en ningún lugar de ninguno de los convenios ni protocolos firmados.

Pero, por si esto fuera poco, el departamento de Hernández se ha despachado con una exigencia que es, en sí misma, una afrenta a la ciudad: que las expropiaciones del enlace entre la Tercera Ronda y la AC-14 de Fomento se paguen con el dinero de los impuestos de los coruñeses. Insólito. Y digo insólito y me quedo corta.. Insólito porque quien hace esta exigencia es el primer conocedor de que este enlace NO FORMA PARTE DEL TRAZADO DE LA TERCERA RONDA. Agustín Hernández es quién mejor debe saberlo, ya que él como Director Xeral aprobó dicho trazado y su longitud (3,7 kms) y le consta que en él no figuraban estos 700 mts. E insólito porque el propio super Conselleiro presentó este enlace como una Vía de Altas prestacións en su famoso “Plan Move” y ya sólo faltaría que esas vías tengan que ser pagadas por los Ayuntamientos (espero que no se le ocurra que el enlace de Neda con la AP-9, por ejemplo, tenga que pagarla este Ayuntamiento).

Pero si la actitud de Hernández supone un ataque a los derechos de esta ciudad, que el Portavoz municipal del PP, Carlos Negreira, asuma estos postulados no se puede calificar sino de traición a quienes le votaron. Negreira ha decidido que, entre los intereses de la ciudad a la que debe defender y los de un Conselleiro de su partido, las siglas son más importantes y no le duelen prendas a la hora de insistir en que el “Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad”, obviando por un lado la verdad y desempeñando un triste papel para con sus convecinos, por otro. Otro popular, el concejal Julio Flores, acusaba al Alcalde de “plañidera” por pedir dinero a la Xunta… curiosa actitud por parte de quienes aspiran, algún día, a contar con la confianza mayoritaria.. qué pasa.. ellos pagarían y a callar.. porque lo manda Hernández?

La Tercera Ronda no es ni será nunca una “calle de Coruña”. Es una vía trascendental para todo el área metropolitana que no vió la luz hasta que alguien en el 2006 quiso ponerse a la faena y dar salida a una infraestructura que Feijoo no impulsó cuando pudo hacerlo como Conselleiro de Política Territorial. El enlace de la Tercera Ronda y la AC-14 no es “una rotonda de Coruña” y las obligaciones que no se le pidieron a otras ciudades como Vigo para su cinturón o a Santiago o no se le pedirán a Ourense para su circunvalación, no pueden exigirse a los coruñeses que llevan ya asumidos de su bolsillo 25 millones de euros. No se trata de “que se pongan de acuerdo las administraciones”, se trata de que la Xunta, con la complicidad del PP local, NOS QUIERE TIMAR de nuevo. No deberíamos permitírselo.

jueves, 15 de abril de 2010

GARZÓN


Fiat iustitia pereat mundus
Durante semanas, mientras asistíamos atónitos a la sucesión de imputaciones contra Garzón y timidamente asomaban las iniciativas de apoyo al juez, las tesis más ortodoxas del mundo de la judicatura y las del entramado mediático conservador insistían en que los autos tenían una base estrictamente jurídica y que se debían a errores cometidos por el Magistrado. Los puristas invocaron una y otra vez a la pureza de la Ley y la Justicia intentando demostrar que no había persecución ni venganza sino un elevado y exquisito cumplimiento del deber.

Pero hete aquí que ha bastado un editorial para que aquellos que no parecían dispuestos a despojarse de su toga se apresuren a pisar el polvo de los caminos y descender desde los platos de la balanza hasta el entorno de los mortales que han osado criticarles. Es bien cierto que la reacción de sus Señorías no ha sido provocada por un editorial cualquiera, sino por una feroz disección desde las páginas del prestigioso New York Times. Y claro.. no es lo mismo llamar al orden a un puñado de republicanos y cuatro socialistas que leer, con espanto, cómo el primer diario americano – norteamericano, of course – deja en cueros la alambicada argumentación de las más altas magistraturas del país.. Has ahí podíamos llegar..

En dos días, el Tribunal Supremo ha hecho más el ridículo que en toda su historia.. A saber, primero citaron a la “prensa extranjera” para explicarles “los criterios técnicos y jurídicos” de los autos contra el juez Garzón. Al dia siguiente, ante el cabreo de los periodistas de medios nacionales decidieron hacer extensiva a estos la insólita invitación. Hoy el Supremo ha decidido que “ante la excesiva demanda” se suspende la “sesión informativa” y se cambia por un resumen escrito. Se ve que no contaban sus Señorías con que tres imputaciones contra el juez más famoso de la democracia española suscitara el interés de tanta gente. Bendita inocencia.

Personalmente siempre consideré excesiva la proyección mediática de Baltasar Garzón y siempre sospeché que tanto brillo acabaría rechinando a algunos de sus colegas y pasándole factura al cabo del tiempo. No debe ser fácil, para quienes son temidos y reverenciados por buena parte de la sociedad, aceptar de buen grado la fama y el reconocimiento del que goza el titular del Juzgado central número 5 y asumir el papel de primus inter pares del que goza el jienense en el imaginario colectivo.

Pero más allá de su querencia – eso dicen – por las cámaras, Garzón representa la esencia de lo que significa “la Justicia”, de esa concepción que nuestra sociedad tiene del “bien común”. Baltasar Garzón persiguió el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, las dictaduras y a los gobernantes irresponsables e imprudentes. Investigó a Kissinger por su participación en el golpe de Pinochet, dictó una orden internacional contra el dictador chileno, desarboló la organización de Oubiña, descabezó a ETA en varias ocasiones, persiguió a Bin Laden, puso en el punto de mira las detenciones de Guantánamo, hizo causa de las víctimas de la dictadura franquista y le puso nombre a la trama Gürtel. Garzón nos obligó a mirar de frente debajo de nuestras alfombras y señaló todos y cada uno de los déficits que tienen nuestras acomodadas sociedades modernas.

Hágase justicia aunque perezca el mundo. Eso parecen querer decirnos hoy los Magistrados que se esfuerzan en explicar que la Ley de Amnistía nos obliga a olvidar el pasado, que la Falange tiene derecho – el nuestro – a reírse a carcajadas de la famosa “reconciliación” sentando en el banquillo a aquél que no dejó que olvidáramos a las víctimas. Hágase justicia. Hagamos justicia pero no el ridículo. Hagamos esa justicia que significa “la concepción que cada sociedad tiene del bien común”; esa que nos hemos dado para perseguir delincuentes, corruptos, maleantes, terroristas, asesinos, dictadores.. enemigos del bien colectivo, acechantes todos en estos días a ver si la consolidada democracia española les sirve en bandeja de plata la cabeza de aquél juez que osó, un día, perseguirles. A ver si podemos hacer justicia.. y que no perezca el mundo.. ni nosotros… ni Garzón.

domingo, 11 de abril de 2010

PERPLEJIDAD


Perpleja. Repaso el listado de los “cruzados contra Garzón” y no doy crédito. Fascistas, falangistas y herederos varios de aquél régimen cuyo recuerdo debería avergonzarnos. Les veo sonriendo en las fotos, satisfechos de su captura, encantados con el trofeo conquistado… Me explican - algunos, los que no están perplejos – que no debe extrañarme, que en un Estado de Derecho todos estos – los cruzados - tienen derecho a presentar demandas, a ser escuchados, atendidos, respondidos y satisfechos. Nosotros tenemos derecho a defendernos.. Y las víctimas, pregunto…?. Silencio.

Perpleja. Su Señoría, el imputado Bárcenas, ha decidido costearse su propia defensa y “pedir la baja voluntaria en el PP”. Qué bien.. Del escaño nadie sabe nada. Ni Cospedal, siempre tan contundente con los demás, ni Mariano, al que le ha encanecido la barba de repente.. Cuántos silencios a cambio de que el ex Tesorero se quede sentadito en la Cámara Alta..?. Cuántos secretos guardados a cambio de que ese hombre altivo, al que no se le ha visto ni un gesto de vergüenza o temor, siga en el Grupo Popular del Senado..?

Perpleja. Cincuenta mil folios desgranando corruptelas, favores, negocios inconfesables y prevaricaciones varias… Todo ello aderezado con los comentarios chuscos y chelis del Bigotes, Crespo, Correa y toda la camarilla.. Mientras, los “populares” insisten en que no hay nada de financiación ilegal… bueno, nada excepto alguna campaña electoral, seis o siete actos multitudinarios para agasajar a los líderes y comilonas varias.. total, menudencias..

Perpleja. No hay quien le recuerde. Ni Romay, que era Vicepresidente de la Xunta mientras el susodicho era Secretario de Organización del PPdeG, ni Feijoo, que le mantuvo en el Consejo de Portos de Galicia aunque cesó a todos los demás… Nada.. a Pablo Crespo no hay quien le recuerde, ni quien haya cruzado media palabra con él.. El propio Fraga tiene que hacer un esfuerzo para acordarse de aquél tipo de mal carácter y cabellera blanca, famoso por carecer de modales y sobrarle petulancia.. Pues es una pena.. porque se ve que este Crespo y sus amigos son muy generosos.. Seguro que si le hubieran conocido y tratado les hubiera regalado un bolsito, un utilitario o pagado alguna comida campestre de esas…

Perpleja. Cada dia aparece un nuevo caso de pederastia en la Iglesia. Una denuncia, una sentencia, una demanda… Víctimas del silencio, de la hipocresía, del desamparo. Víctimas de una jerarquía que no ha entendido todavía lo que sus fieles esperan de ella, de una Iglesia que no comprende que su mutismo es una injusticia más, quizás la peor.. Las víctimas miran hacia Roma. Benedicto pasea la cruz y mira hacia otro lado..